Μια άλλη κατεύθυνση της δουλειάς μας στο MathTASK είναι η εμπλοκή των εκπαιδευτικών στη συγγραφή δικών τους επεισοδίων από την τάξη. Για παράδειγμα, καλέσαμε εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς να φτιάξουν διδακτικές καταστάσεις, σαν αυτές  που χρησιμοποιούμε στις Δραστηριότητες του MathTASK, εμπνευσμένες από την πρακτική τους άσκηση στα σχολεία. Συγκεντρώσαμε τις διδακτικές καταστάσεις που προτείνανε, τις ταξινομήσαμε θεματικά και καλέσαμε τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς να τις συζητήσουν σε ομάδες, να καταγράψουν τα κύρια σημεία της συζήτησης και, στη συνέχεια, να μοιραστούν αυτά τα σημεία με τις υπόλοιπες ομάδες. Τα θέματα που εντοπίσαμε αφορούσαν τη μάθηση των μαθηματικών, όπως παρανοήσεις, εργαλειακή και σχεσιακή κατανόηση, καθώς και γενικότερα παιδαγωγικά θέματα, όπως διαχείριση της τάξης, συμμετοχή των μαθητών και σχέσεις μελλοντικών και εν ενεργεία εκπαιδευτικών. Σε ένα άλλο έργο, με τη βοήθεια της χρηματοδότησης από το 2015-16 Ian Hunter Prize στο πανεπιστήμιο του East Anglia, συγκροτήσαμε μια ομάδα από καθηγητές μαθηματικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (με λιγότερη ή περισσότερη εμπειρία), ερευνητές της διδακτικής των μαθηματικών (καθηγητές και διδακτορικούς φοιτητές) και εκπαιδευτές των καθηγητών των μαθηματικών με στόχο να διερευνήσουμε πώς μπορεί να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της δημιουργίας ευκαιριών ποιοτικής μαθηματικής σκέψης και της μέριμνας για τη διαχείριση της τάξης και των ζητημάτων συμπεριφοράς. Η ομάδα σχεδίασε και χρησιμοποίησε Δραστηριότητες με στόχο τη συζήτηση θεμάτων που στηρίζουν ή εμποδίζουν αυτή την ισορροπία. Ένα χρήσιμο εργαλείο σε αυτή τη συζήτηση είναι η 10-βαθμη κλίμακα του Terry Haydn (2012) για την ατμόσφαιρα εργασίας στην τάξη η οποία δεν επινοήθηκε συγκεκριμένα για την τάξη των μαθηματικών και έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας περιλαμβάνουν εργαστήρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στη διδασκαλία των μαθηματικών στα οποία οι εκπαιδευτικοί καλούνται να προβληματιστούν σχετικά με την εμπειρία της τάξης και να δώσουν παραδείγματα διδακτικών καταστάσεων χρησιμοποιώντας την κλίμακα Haydn.