Το πεδίο αυτό ονομάζεται CAPTeaM (Challenging Ableist Perspectives on the Teaching of Mathematics – Κλονίζοντας τις “ικανοτιστικές” (ableist) απόψεις για την παιδεία των μαθηματικών) και χρηματοδοτείται από τη Βρετανική Ακαδημία (British Academy).

Το πεδίο CAPTeaM αναφέρεται στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και στις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το πώς οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - στις έρευνές μας μέχρι στιγμής οι μαθητές είναι κωφοί, τυφλοί ή με σύνδρομο Down - ασχολούνται με τα μαθηματικά. Στην ερευνητική μας ομάδα από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βραζιλία αναγνωρίζουμε, διερευνούμε και αμφισβητούμε τις υποθέσεις για τις μαθηματικές ικανότητες των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Mπορείτε να βρείτε παραδείγματα των δραστηριοτήτων και των δημοσιεύσεων του CAPTeaM εδώ.