ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

                                                                                [English] [Português]

Το έργο MathTASK έχει λάβει χρηματοδότηση από τους παρακάτω φορείς:

2016-19: CAPTeaM+, British Academy International Partnership and Mobility Scheme – τρία χρόνια

2016: Δημιουργία ιστοσελίδας και μετάφραση του υλικού στα Ελληνικά και στα Πορτογαλλικά, Higher Education Impact Fund

2015-16: Mathematics Teacher Engagement, Ian Hunter Prize - 2015

2014-15: CAPTeaM, British Academy International Partnership and Mobility Scheme – ένα χρόνο

2013: Διαχείριση τάξης και μαθηματική γνώση, EDU Pump Priming Research Fund - 2013

2012: Δημιουργία δραστηριοτήτων για την κατεύθυνση Μαθηματικής σκέψης, EDU Pump Priming Research Fund - 2012

2005-16: Μαθηματική σκέψη – Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, EU Erasmus Teaching Staff Mobility Programme

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Nardi, E., Healy, L., Biza, I., & Fernandes, S.H.A.A. (2018). ‘Feeling’ the mathematics of disabled learners: Supporting teachers towards attuning and resignifying in inclusive mathematics classrooms. In R. Hunter, M. Civil, B. Herbel-Eisenmann, N. Planas, & D. Wagner (Eds.), Mathematical discourse that breaks barriers and creates space for marginalized learners, (pp. 147-170). SENSE Publications.

Biza, I., Nardi, E., & Zachariades, T. (2017). Competences of mathematics teachers in diagnosing teaching situations and offering feedback to students: Specificity, consistency and reification of pedagogical and mathematical discourses. In T. Leuders, J. Leuders, & K. Philipp (Eds.), Diagnostic Competence of Mathematics Teachers. Unpacking a complex construct in teacher education and teacher practice, (pp. 55-78). New York: Springer.

Giraldo, V., Rasmussen, C., Biza, I., Khakbaz, A., Hochmuth, R. (2017). Topic Study Group No. 2: Mathematics Education at Tertiary Level, (pp. 381-386). ICME-13 Monographs. Springer, Cham.

Biza, Irene (2017) “Points”, “slopes” and “derivatives”: Substantiations of narratives about tangent line in university mathematics students’ discourses. CERME (pp. tbc).

Kayali, L., & Biza, I. (2017). “One of the beauties of Autograph is … that you don’t really have to think”: Integration of resources in mathematics teaching. CERME, (pp. tbc).

Twitter Twitter