17 June 2019

My UEA Story: Guro Øren Skei

My name is Guro, and I am a former International Development with Social Anthropology and Politics student. I chose this course and UEA because it is one of the best in the country, both for the course and for student satisfaction. I visited the campus before I started to study here, and I fell in love with the beautiful nature and with the campus. UEA is not in a city centre, but you can still find everything you need on or around campus. Another thing I love about UEA, is the people and all the different societies and clubs. UEA has everything, from football and rugby to knitting and baking, and the people in the societies are welcoming and friendly. To join societies and clubs is a great way to meet people outside of your own course, and some of my best friends are people I met in different societies.   

Another aspect of the student social life at UEA is the Union pub and the LCR. These are both places where people go to meet friends, and it is conveniently placed on campus. The LCR is open every Tuesday and every Saturday, with house and guest DJs, as well as concerts by bands such as Passenger and the Kooks.   

UEA made studying easy. The library is open 24/7 all year around, and for people who are not that well organized and might need to pull an all-nighter, the helpfulness of the library and its staff is a gift. The UEA staff can help you with anything you need, be it IT, how to reference, maths, student loans and finance or anything else for that matter. The lecturers are very nice and friendly, and if you need any help you can always easily find someone to help you.   

It is also easy to head into town. I thought it would be difficult to understand the bus routes, but it could not be easier! Norwich is a wonderful city. Coming from a small town with only 12 000 inhabitants, I was a bit scared to move to a bigger city all by myself. However, Norwich has everything a big city should have, but it still has that small-town feeling. I always feel safe walking around in Norwich, and every time I go to town I find new streets and shops I have not seen before. The city is beautiful and historical, and it has everything anyone could ever need.   

When I decided I wanted to go abroad to study, I was a bit intimidated by the whole process, and especially UCAS. Coming from Norway, where I am used to the application process for university being quite straightforward, UCAS seemed more complicated. However, it turned out to not be quite as difficult as I thought. When I first arrived at UEA, I was also scared as to what this strange place would be like. Due to the great way UEA welcomes international students, I soon made friends, and I can also honestly say that UEA is the best thing that ever happened to me. I have learnt a lot about people from different countries, and I have also learnt a lot about myself. 

Eg heiter Guro, og eg studerer Internasjonal Utvikling med Sosialantropologi og politikk. Eg valgte dette studiet og UEA fordi det er eit av dei beste i sitt felt i landet og også ein av dei beste skulane når det gjeld fornøgde studentar. Eg besøkte campus før eg begynte å studere her, og eg forelska meg i den vakre nature og i campusen. UEA er ikkje i bysenteret, men du kan likevel finne alt du treng på og rundt campus. Ein annan ting eg elskar med UEA, er folka og alle dei forskjellige samfunna og klubbane. UEA har alt, frå fotball og rugby til strikking og baking, og dei du møter i klubbane er åpne og hyggelege folk. Å bli med i ein klubb er ein flott måte å møte folk utanfor ditt studiefelt, og nokre av mine best vener er folk eg har møtt i ulike klubbar.   

Eit anna aspekt av det sosiale studentlivet på UEA er the Union Pub og the LCR. Dette er steder studentar går for å møte vener, og det er plassert mitt på campus. The LCR er open kvar tirsdag og kvar laurdag, med DJ tilhøyrande skulen eller gjesteDJ-ar, i tillegg til konsertar med band som Passengers og the Kooks.   

UEA har også gjort studering lett. Biblioteket er opent 24/7 året rundt, og for mindre organiserte folk som kanskje treng å jobbe gjennom ei natt før ei innlevering, er dette eit fantastisk tilbod.  Staben I biblioteket er utruleg hjelpsame. Staben på UEA kan hjelpe deg med det meste, om det så er IT, korleis referere på riktig måte, matte, studielån og finans eller noko anna for den saks skuld. Lærarane er veldig snille og venlege, og om du treng hjelp kan du alltid enkelt finne nokon som vil hjelpe deg.   

Det er også lett å reise inn til byen. Eg trudde det ville vere vanskeleg å forstå bussrutene, men det kunne ikkje ha vore lettare! Norwich er ein fantastisk by. Eg kjem sjølv frå ein liten by med kun 12 000 innbyggjarar, og eg var litt redd for å flytte til ein ein større by heilt aleine. Norwich er fantastisk fordi byen har alt ein stor by burde ha, men har likevel den kjensla av å vere ein småby. Eg føler meg alltid trygg når eg går rundt I Norwich, og kvar gang eg går inn i byen finn eg nye gater og butikkar eg ikkje har sett før. Byen er vakker og historisk, og den har alt ein kan trenge.  

Då eg bestemte meg for å studere utanlands, var eg litt skremt av heile søknadsprosessesn, og då spesielt UCAS. Sidan eg kjem frå Noreg, er vand med at søknadsprosessar er Ganske rett fram, medan UCAS virka ganske komplisert. Det viste seg i midlertid at det ikkje var så komplisert som eg trudde. Då eg først kom til UEA, var eg litt skremt og nervøs sidan dette var ein heilt ny situasjon for meg. Men mykje på grunn av den fantastiske måten UEA tek imot internasjonal studentar på, fekk eg snart vener, og eg kan heilt ærleg seie at UEA er det beste som nokon sinne har skjedd meg. Eg har lært mykje om folk frå forskjellige land, og eg har også lært mykje om meg sjølv.   

 

School of Global Development*

Life on campus

*As part of their 50th anniversary celebration in 2023, the School of International Development has changed its name to the School of Global Development.