ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

                                                                                [English] [Português]

Στο πρώτο πεδίο διερευνούμε τη γνώση του αντικειμένου των εκπαιδευτικών και τη βαρύτητα που δίνουν σε ορισμένα είδη παιδαγωγικής και διδακτικής πρακτικής. Στις δραστηριότητες αυτού του πεδίου καλέσαμε τους εκπαιδευτικούς: να λύσουν ένα μαθηματικό πρόβλημα, να εξετάσουν μια (υποθετική αλλά ενημερωμένη από τη βιβλιογραφία) λύση που προτείνεται από έναν μαθητή (ή περισσότερους από έναν μαθητές) και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μια (υποθετική αλλά ενημερωμένη από τη βιβλιογραφία) απάντηση δασκάλου σε μαθητή, και, τους ζητούμε να περιγράψουν την προσέγγιση που θα υιοθετούσαν οι ίδιοι σε αυτή την περίσταση. Η ενασχόληση των εκπαιδευτικών με αυτά τα καθήκοντα, μας επέτρεψε να έχουμε πρόσβαση σε μια σειρά από γνώσεις και πεποιθήσεις (επιστημολογικές και παιδαγωγικές) των εκπαιδευτικών. Για παράδειγμα, ασχολούμαστε με ερωτήματα όπως: Ποιός είναι ο ρόλος της οπτικοποίησης στα μαθηματικά και τη μαθηματική μάθηση; Θεωρείται αποδεκτό το επιχείρημα που βασίζεται σε γράφημα στην τάξη των μαθηματικών; Όταν οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τη διδασκαλία τους δίνουν προτεραιότητα στα μαθηματικά, στην παιδαγωγική πρακτική ή στο αναλυτικό πρόγραμμα; Παρακάτω μπορείτε να βρείτε παραδείγματα των δραστηριοτήτων και των δημοσιεύσεων από αυτό το πεδίο.

ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Επίλυση ανισώσεων [pdf]

Απόλυτη τιμή [pdf]

Παραγοντοποίηση [pdf]

Δευτεροβάθμια εξίσωση [pdf]

Δευτεροβάθμια εξίσωση - με παραγοντοποίηση [pdf]

Δευτεροβάθμια εξίσωση - με χρήση τύπου [pdf]

Λύση προβλήματος - Γωνίες [pdf]

Ορισμένο ολοκλήρωμα [pdf]

Λύση προβλήματος - Ίσα ποσά [pdf]

Μαθηματική αιτιολόγηση [pdf]

 

Γραμμικές εξισώσεις [pdf]

Διαφορική εξίσωση [pdf]

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Nardi, E., Healy, L., Biza, I., & Fernandes, S.H.A.A. (2018). ‘Feeling’ the mathematics of disabled learners: Supporting teachers towards attuning and resignifying in inclusive mathematics classrooms. In R. Hunter, M. Civil, B. Herbel-Eisenmann, N. Planas, & D. Wagner (Eds.), Mathematical discourse that breaks barriers and creates space for marginalized learners, (pp. 147-170). SENSE Publications.

Biza, I., Nardi, E., & Zachariades, T. (2017). Competences of mathematics teachers in diagnosing teaching situations and offering feedback to students: Specificity, consistency and reification of pedagogical and mathematical discourses. In T. Leuders, J. Leuders, & K. Philipp (Eds.), Diagnostic Competence of Mathematics Teachers. Unpacking a complex construct in teacher education and teacher practice, (pp. 55-78). New York: Springer.

Giraldo, V., Rasmussen, C., Biza, I., Khakbaz, A., Hochmuth, R. (2017). Topic Study Group No. 2: Mathematics Education at Tertiary Level, (pp. 381-386). ICME-13 Monographs. Springer, Cham.

Biza, Irene (2017) “Points”, “slopes” and “derivatives”: Substantiations of narratives about tangent line in university mathematics students’ discourses. CERME (pp. tbc).

Kayali, L., & Biza, I. (2017). “One of the beauties of Autograph is … that you don’t really have to think”: Integration of resources in mathematics teaching. CERME, (pp. tbc).

Twitter Twitter