ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

                                                                                [English] [Português]

Σε αυτό το πεδίο ενδιαφερόμαστε για τη μετα-χρήση των δραστηριοτήτων και τη συμβολή των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, καλέσαμε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς να περιγράψουν καταστάσεις που σχετίζονται με τη διδασκαλία από τις πρώτες τους εμπειρίες στα σχολεία. Συλλέξαμε αυτές τις καταστάσεις, τις ταξινομήσαμε θεματικά και καλέσαμε τους εκπαιδευτικούς να τις συζητήσουν σε ομάδες, να παράγουν αφίσες από τα βασικά σημεία της συζήτησης και στη συνέχεια να τα μοιραστούν με τις υπόλοιπες ομάδες. Τα θέματα που εντοπίσαμε αφορούν τη μάθηση των μαθηματικών ( π.χ. παρανοήσεις, εργαλειακή (instrumental) και σχεσιακή (conceptual) κατανόηση), διαχείριση της τάξης, συμμετοχή μαθητών, και τις σχέσεις των μελλοντικών και των πιο έμπειρων εκπαιδευτικών.

Σε μια άλλη δραστηριότητα, χρηματοδοτούμενη από το βραβείο Ian Hunter, δημιουργήσαμε μια ομάδα από καθηγητές μαθηματικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ( με λιγότερη ή περισσότερη εμπειρία), ερευνητές της διδακτικής των μαθηματικών (καθηγητές και διδακτορικούς φοιτητές ) και εκπαιδευτές των καθηγητών των μαθηματικών με σκοπό να διερευνήσουμε πώς μπορεί να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της δημιουργίας ευκαιριών για την υψηλή ποιότητα της μαθηματικής σκέψης και της μέριμνας για τη διαχείριση της τάξης και των θεμάτων συμπεριφοράς.

Συγκεκριμένα, για τη διαχείριση της τάξης και τη συμπεριφορά των μαθητών, που σχετίζεται με το δεύτερο πεδίο, υιοθετήσαμε την κλίμακα 10 βαθμών του Terry Haydn για την ατμόσφαιρα εργασίας στην τάξη. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη κλίμακα δεν επινοήθηκε συγκεκριμένα για την τάξη των μαθηματικών. Τα αποτελέσματα της δουλειάς μας περιλαμβάνουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς των μαθηματικών στα οποία οι εκπαιδευτικοί καλούνται να προβληματιστούν σχετικά με την εμπειρία σε τάξεις και να δώσουν παραδείγματα καταστάσεων τάξης χρησιμοποιώντας την κλίμακα Haydn.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Nardi, E., Healy, L., Biza, I., & Fernandes, S.H.A.A. (2018). ‘Feeling’ the mathematics of disabled learners: Supporting teachers towards attuning and resignifying in inclusive mathematics classrooms. In R. Hunter, M. Civil, B. Herbel-Eisenmann, N. Planas, & D. Wagner (Eds.), Mathematical discourse that breaks barriers and creates space for marginalized learners, (pp. 147-170). SENSE Publications.

Biza, I., Nardi, E., & Zachariades, T. (2017). Competences of mathematics teachers in diagnosing teaching situations and offering feedback to students: Specificity, consistency and reification of pedagogical and mathematical discourses. In T. Leuders, J. Leuders, & K. Philipp (Eds.), Diagnostic Competence of Mathematics Teachers. Unpacking a complex construct in teacher education and teacher practice, (pp. 55-78). New York: Springer.

Giraldo, V., Rasmussen, C., Biza, I., Khakbaz, A., Hochmuth, R. (2017). Topic Study Group No. 2: Mathematics Education at Tertiary Level, (pp. 381-386). ICME-13 Monographs. Springer, Cham.

Biza, Irene (2017) “Points”, “slopes” and “derivatives”: Substantiations of narratives about tangent line in university mathematics students’ discourses. CERME (pp. tbc).

Kayali, L., & Biza, I. (2017). “One of the beauties of Autograph is … that you don’t really have to think”: Integration of resources in mathematics teaching. CERME, (pp. tbc).

Twitter Twitter