ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

                                                                                [English] [Português]

Στο πεδίο αυτό εξετάζουμε πώς αλληλεπιδρούν η διδασκαλία και η μάθηση των μαθηματικών με την ατμόσφαιρα της τάξης. Η βιβλιογραφία και η εμπειρία δείχνουν ότι η διαχείριση της τάξης επηρεάζει συχνά τους εκπαιδευτικούς στην υλοποίηση των διδακτικών τους στόχων. Οι δραστηριότητες που σχεδιάζουμε για το πεδίο αυτό βασίζονται σε ρεαλιστικές διδακτικές καταστάσεις οι οποίες συνδυάζουν στοχασμό πάνω στη μαθηματική μάθηση και τη συμπεριφορά στην τάξη (π.χ. διαχείριση της τάξης, συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών ή μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών). Η ενασχόληση των εκπαιδευτικών με αυτές τις δραστηριότητες μας έχει επιτρέψει να παρατηρήσουμε ποιους τύπους συμπεριφοράς επιδιώκουν οι εκπαιδευτικοί να καθιερώσουν στην τάξη τους (όπως τον σεβασμό στους συμμαθητές, την αξία του διαλόγου, τη σημασία της διερεύνησης στα μαθηματικά). Επίσης έχουμε παρατηρήσει ότι όταν οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν να εστιάζουν κυρίως σε θέματα συμπεριφοράς ή αν υιοθετούν διχοτομικές και απλουστευτικές απόψεις για τη μαθηματική μάθηση τότε μπορεί να χάσουν την ευκαιρία εμπλοκής των μαθητών τους σε μετα-μαθηματικές συζητήσεις. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε παραδείγματα των δραστηριοτήτων και των δημοσιεύσεων από αυτό το πεδίο.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Kayali, L., & Biza, I. (2018). Micro-evolution of documentational work in the teaching of the volume of revolution. PME42, Vol. 3, pp. 195-202.

Nardi, E., Healy, L., Biza, I., & Fernandes, S.H.A.A. (2018). ‘Feeling’ the mathematics of disabled learners: Supporting teachers towards attuning and resignifying in inclusive mathematics classrooms. In R. Hunter, M. Civil, B. Herbel-Eisenmann, N. Planas, & D. Wagner (Eds.), Mathematical discourse that breaks barriers and creates space for marginalized learners, (pp. 147-170). SENSE Publications.

Biza, I., Nardi, E., & Zachariades, T. (2018). Competences of mathematics teachers in diagnosing teaching situations and offering feedback to students: Specificity, consistency and reification of pedagogical and mathematical discourses. In T. Leuders, J. Leuders, & K. Philipp (Eds.), Diagnostic Competence of Mathematics Teachers. Unpacking a complex construct in teacher education and teacher practice, (pp. 55-78). New York: Springer.

Biza, Irene (2017) “Points”, “slopes” and “derivatives”: Substantiations of narratives about tangent line in university mathematics students’ discourses. CERME (pp. 1993-2000).

Kayali, L., & Biza, I. (2017). “One of the beauties of Autograph is … that you don’t really have to think”: Integration of resources in mathematics teaching. CERME, (pp. 2405-2413).

Twitter Twitter