ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

MathTASK

Το MathTASK είναι ένα συλλογικό ερευνητικό πρόγραμμα που δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ελλάδα και τη Βραζιλία.

Το MathTASK ασχολείται με το μαθηματικό και παιδαγωγικό λόγο των εκπαιδευτικών και το μετασχηματισμό των προσδοκιών τους σε παιδαγωγικές πρακτικές. Το MathTASK αναπτύσσεται σε τέσσερα πεδία: (1) μαθηματική σκέψη, το πεδίο αυτό εστιάζει σε παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές σε σχέση με τη διδασκαλία συγκεκριμένων μαθηματικών εννοιών και διαδικασιών· (2) διαχείριση της τάξης και διδασκαλία των μαθηματικών, το πεδίο αυτό αφορά καταστάσεις όπου οι δυσκολίες στη διαχείριση της τάξης παρεμβαίνουν στην εκμάθηση των μαθηματικών· (3) CAPTeaM, πεδίο χρηματοδοτούμενο από τη Βρετανική Ακαδημία που  εστιάζει στη συμπερίληψη στην τάξη των μαθηματικών στοχεύοντας στον κλονισμό των «ικανοτιστικών» (ableist) απόψεων στη μαθηματική παιδεία (CAPTeaM: Challenging Ableist Perspectives on the Teaching of Mathematics), ειδικά σχετικά με άτομα με αναπηρία· και (4) ο ρόλος της ψηφιακής τεχνολογίας και άλλων πηγών στη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών. Επιπλέον, και καθώς το πρόγραμμα προχωρά, νέες κατευθύνσεις αναπτύσσονται εμπνευσμένες από τις διδακτικές εμπειρίες των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν. Η έρευνά μας ξεκινά με την παραδοχή ότι ο μαθηματικός και παιδαγωγικός λόγος των εκπαιδευτικών διερευνάται και αναπτύσσεται πληρέστερα στο πλαίσιο συγκεκριμένων καταστάσεων. Για το σκοπό αυτό σχεδιάζουμε δραστηριότητες βασισμένες σε συγκεκριμένες διδακτικές καταστάσεις  και στη συνέχεια τις χρησιμοποιούμε για ερευνητικούς σκοπούς ή στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Το MathTASK είναι έργο της ερευνητικής ομάδας στη μαθηματική παιδεία (Research in Mathematics Education - RME) στο Πανεπιστήμιο του East Anglia.  Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για σεμινάρια και εργαστήρια του MathTASK εδώ.

Δημοσιεύσεις